صفحه اصلی / خبر ها

آراستگی محیط کار 5s

آشنایی با تعاریف و مفاهیم نظام آراستگی  محیط کار، آشنایی با مراحل پنجگانه 5s، آشنایی با اهداف و نحوه پیاده­سازی مراحل پنجگانه 5s، آشنایی با چگونگی استفاده بهینه از فضای محیط کار، آشنایی با اصول بهسازی  و آراستگی در محیط کار، آشنایی با نقش 5s، آشنایی با نقش s5 در توسعه ایمنی  وبهداشت محیط کار و... 

  • نام استاد: جناب آقای مهندس یحیایی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,550,000 ريال