صفحه اصلی / خبر ها

اصول و روش های نمونه برداری بر اساس استانداردهای جدید

مفاهیم کیفیت، ماهیت و مزایای نمونه­گیری، مفهوم احتمالات ریسک­های نمونه­گیری و تعیین مشخصه­های بحرانی عادی و مهم، مفهوم نمودار O، آشنایی با استانداردهای نمونه­گیری تعیین مقدار، تعیین نوع طرح نمونه­گیری مناسب (یکبار،جفت،چندبار)، تعیین نوع شرایط بازرسی (عادی،کاسته شده) تعیین مقدار نمونه، تعیین مقادیر رد و پذیرش، تعیین مقدار نمونه سطح بازرسی پذیرش و رد، روش­های نمونه­گیری، مثال­های کاربردی نمونه­گیری و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ملکی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,550,000 ريال