صفحه اصلی / خبر ها

مدیریت تولید ناب

آشنایی با مفاهیم تولید ناب و انواع سیستم­های تولید، آشنایی با اتلاف و سیستم­های تولیدکششی و فشاری، آشنایی با مفاهیم موجودی، نقطه سفارش و اصول انبارداری در تولید ناب، آشنایی با مفاهیم کانبان و هموارسازی تولید، آشنایی بامفاهیم و نقش  نگهداری و  تعمیرات در تولید ناب، آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت جامع در تولید ناب و سیستم­های طرح ریزی کیفیت، آشنایی با روش­ها و تکنیک­های خطاناپذیری در کار استاندارد، آشنایی با مفاهیم اصول آراستگی محیط کار، آشنایی با مفاهیم جریان ارزش و روش­های موثر در تولید ناب و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس رجبی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,550,000 ريال