صفحه اصلی / خبر ها

نرم افزار Catia

Sketch ترسیمات دو بعدی: انجام ترسیمات دوبعدی و  قیدهای مربوط به آن­ها، این محیط پیش نیاز محیط Generative Shape Partdesinge،  Assembly design مونتاژ قطعات، Part design ایجاد احجام سه بعدی: افزایش یا کاهش احجام ایجاد شده، طراحی صلب، Generative Shape design ایجاد سطح: عنوان اولیه و حرفه ای سطح سازی در طراحی محصول، قالب سازی، ورق کاری و...، Drafting: تهیه نقشه­های دوبعدی و مونتاژی، تهیه BOM در نقشه های مونتاژ و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس شکوری

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,000,000 ريال