صفحه اصلی / خبر ها

استفاده از اطلاعات هزینه یابی بر مبنای کیفیت جهت استراتژی بهبود

استراتژی رقابت پذیری و نقش عامل هزینه، نقش هزینه در مدل استراتژی رقابتی مایکل پورتر، شناسایی عوامل موثر بر هزینه، اطلاعات هزینه یابی مبتنی بر کیفیت، کاهش هزینه در مسیر زنجیره تامین، استراتژی بهبود مبتنی بر مدیریت هزینه و...ائااسسستختتت

  • نام استاد: جناب آقای مهندس حق پناه

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰4/۲۵

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 2,950,000 ريال