صفحه اصلی / خبر ها

تکنیک های ارتقاء بهره وری

مفاهیم کلی و تاریخچه بهره­وری، سطوح بهره­وری، شاخص بهره­وری، مولفه­های بهره­وری، عوامل موثر بر بهره­وری، هفت C بهره­وری، چالش­های بهره­وری، فواید عمومی بهره­وری، اصول مدیریت بهره­وری، چرخه مدیریت بهره­وری، سازوکارهای عملی استقرار چرخه،  بهره­وری نیروی انسانی، اهداف آموزش نیروی انسانی، عوامل موثر بر بهره­وری نیروی انسانی، نقش آموزش در بهره­­وری نیروی انسانی

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ارشادی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 2,950,000 ريال