صفحه اصلی / خبر ها

روغن های پایه

طبقه بندی روغن پایه ها طبق API، انواع روغن پایه های گروه 1  ( SN )، مراحل پالایش یا تولید روغن پایه های گروه 1 و مواد جانبی حاصله، انواع روغن پایه های گروه 2   ( N ) و روش تولید، روغن پایه های گروه 3 و روش تولید ، دلایل سینتیک بودن روغن پایه گروه 3، روغن پایه های گروه 4 و روش تولید و انواع آنها، روغن پایه های گروه 5، اهمیت روغن پایه ها در روانکارها، مقایسه روغن های معدنی و سینتیک ( به لحاظ کیفیت، مشخصات و قیمت )، نقش روغن  پایه ها در کیفیت روغن های موتوری و صنعتی، نوع روغن پایه های تولیدی در ایران و مقدار تولید آنها، پالایشگاه های تولید روغن پایه در ایران و نوع روغن پایه های تولیدی آنها و ظرفیت تولیدی پالایشگاه ها، آینده روغن پایه در بازار  ایران و جهان و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس اسکندری

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,200,000 ريال