صفحه اصلی / خبر ها

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

مروری بر اصول مدیریت کیفیت و تغییرات آن در ویرایش جدید، مروری بر واژگان و تعاریف جدید بر اساس استاندارد ISO9001:2015، مروری بر رویکرد مبتنی بر ریسک و جایگاه آن در ویرایش جدید، مروری بر الزامات استاندارد ISO9001 با دیدگاه ممیزی، بررسی روش­های اجرایی الزامی، دستورالعمل­ها،خط­مشی ، اهداف و نحوه ممیزی اسناد در تطبیق با استاندارد، آشنایی با استاندارد جدید ممیزی ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس حق پناه

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: مجتمع فنی تهران (شعبه غرب)

  • شهریه: 5,100,000 ريال