صفحه اصلی / خبر ها

برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

آشنایی با مفاهیم تولید، تجزیه و تحلیل نقطه سر­به­سر تولید، آشنایی با طرح­ریزی نحوه  استقرار امکانات در فرآیندها، آشنایی با برنامه­ریزی ظرفیت در بلند مدت و کوتاه مدت، اهداف سیستم MRP، فرآیند      برنامه ریزی تولید در MRP، مقایسه تقاضای مستقل با تقاضای وابسته، فرآیند و       برنامه ریزی MRP، برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز، بستن حلقه MRP و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر سیادتی

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,000,000 ريال