صفحه اصلی / خبر ها

مدیریت تضمین کیفیت

تعاریف کیفیت و تضمین کیفیت، مدل­های تضمین، شرح وظایف افراد درگیر در تضمین کیفیت، کارگاه اجرایی پیاده سازی مدل­های لاک پشتی تضمین کیفیت، سیر تکاملی تضمین کیفیت، مسیر آتی تضمین کیفیت، ساختارهای تضمین کیفیت و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر ملکی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 2,950,000 ريال