صفحه اصلی / خبر ها

تکنیک های کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه ها

دلایل استفاده از آمار در نتایج، ابزارهای دستیابی به بهترین نتیجه آزمایش، بررسی و ارزیابی نتایج از جهت دقت، بررسی و ارزیابی نتایج از جهت صحت یا خطا، منشا خطاهای سیستماتیک، تکنیک های تشخیص خطاهای سیستماتیک، توزیع نرمال و خواص آن، قضیه حد مرکزی آزمون های فرض، آزمون F، تحلیل واریانس، حذف نتایج مشکوک و دورافتاده، آزمون گرابس، مقایسات بین آزمایشگاهی، آزمون مهارت و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس افراسیابی

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,000,000 ريال