صفحه اصلی / خبر ها

تکنیک های حل مساله در کنترل کیفیت

مفاهیم اصلی مساله­یابی، انواع سیستم­های اطلاعاتی، سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پشتیبانی از تصمیم، اجزای سیستم DSS، شناخت اصول و دانش­های علمی برای حل مساله، انواع تصمیم معمول و غیرمعمول، مدل سطل زباله برای تصمیم­گیری، تکنیک­های کمی و کیفی کاربردی تصمیم­گیری، روش اقدام اصلاحی پیشگیرانه، روش چرخه بهبود مستمر PDCA، روش  طوفان ذهنی و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر همتی فر

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 3,750,000 ريال