صفحه اصلی / خبر ها

استفاده ازتجهیزات و تکنولوژی های نوین در طراحی و ساخت کارخانجات صنایع غذایی

دسته­بندی کلی کارخانجات صنایع غذایی، تشریح الزامات کارخانه هوشمند، ساختارهای کلی ابزارها، تجهیزات و تکنولوژی­های نوین  مورد استفاده در طراحی و کنترل کارخانجات صنایع غذایی، بررسی فرآیندهای مهم در  هوشمندسازی، مثال­ها از ابزارها، تجهیزات و تکنولوژی­های نوین مورد استفاده، آشنایی با اصول و تحقق محصولات جدید کارخانجات صنایع غذایی و...

  • نام استاد: جناب آقای دکتر صفریان

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 3,950,000 ريال