صفحه اصلی / خبر ها

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

آشنایی با واژگان رایج در HSE مانند خطر، شبه حادثه و...، بررسی هزینه حوادث طبقه بندی بیماری­ها، بررسی سرفصل­های مرتبط با استاندراد HSE-MS، قوانین و مقررات، شناسایی و ارزیابی ریسک­های زیست محیطی، کنترل عملیات شامل (PEEو…)، واکنش در شرایط اضطراری، تدوین HSE-PLAN

  • نام استاد: جناب آقای مهندس اسکندری

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,650,000 ريال