صفحه اصلی / خبر ها

مدیریت تغییر و تحول

مقدمه ای بر تحول سازمان و تعریف آن، مبانی تحول سازمان و مدیریت فرآیند، اقدام پژوهی و تحول سازمانی، برنامه های ایجاد تغییر، قدرت، سیاست و تحول سازمان، تحقیقات در مورد تحول سازمان، آینده و تحول سازمان

  • نام استاد: جناب آقای دکتر نامداری

  • مدت زمان دوره: 6 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 1,800,000 ريال