صفحه اصلی / خبر ها

طراحی آزمایشات DOE با استفاده از نرم¬افزار Minitab

Simplex­­­­­ Lattice & Centroid Designs Upper & Lower Constraints, Extreme Vertices Designs, Pseudo Components, Response Trance Plots, Mixtures With Mixtures With, Mixture Amounts

  • نام استاد: جناب آقای مهندس شیخلی

  • مدت زمان دوره: 12 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

  • تاریخ جلسه دوم: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

  • ساعت کلاس: 15:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 4,650,000 ريال