صفحه اصلی / خبر ها

ممیزی محصول

تعریف آدیت محصول، اهداف آدیت محصول، بررسی جایگاه آدیت محصول در سطوح نظارت کیفیت، پیشنیازهای اجرای آدیت، اصول اجرا SQFE ، توانایی­هایی که ممیزین محصول باید داشته باشند، ضریب تناسب کیفیت CAQ، سطح عدم کیفیت یا NNQ، تفاوت  SQFE با بازرسی محصول و...

  • نام استاد: جناب آقای مهندس افراسیابی

  • مدت زمان دوره: 8 ساعت

  • تاریخ جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

  • تاریخ جلسه دوم: ندارد

  • ساعت کلاس: 17:00 - 09:00

  • محل برگزاری: انجمن مدیران کنترل کیفیت

  • شهریه: 3,750,000 ريال