صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001:2015

مفاهیم و تعاریف اساسی، مجموعه استانداردهای ISO9000، تاریخچه ISO9000، مزایا و منافع ISO9000، اصول مدیریت کیفیت، تغییرات ISO90001 ویرایش 2015 نسبت به ویرایش قبلی (2008)، ساختار و الزامات استاندارد ISO9001 ویرایش 2015، مستندسازی در استاندارد ISO9001:2015، ممیزی استاندارد 9001 ویرایش 2015، گواهینامه ISO9001 و...
ادامه مطلب


تشریح الزاماتIATF 16049:2016

مروری بر سازمان های تاثیر گذار بر استاندارد خودروساز، معرفی بر الزامات استاندارد و الزامات خودروسازها، مروری بر موارد قابل استثنا در استاندارد IATF 16949، معرفی الزامات خاص مشتری در استاندارد، مروری بر الزامات استراتژی و CONTEX سازمانی، رویکرد فرآیندی، الزامات مربوط به ایمنی محصولات، الزامات مربوط به رهبری، تشریح الزامات مربوط به طرح ریزی، مروری بر تحلیل ریسک ها و اقدام پیشگیرانه و طرح اقتضایی، تشریح الزامات ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان، تشریح الزامات تکوین محصول و طراحی و توسعه، تشریح الزامات ارتباط با مشتری، تشریح الزامات پایش و اندازه گیری و ابزارهای اندازه گیری، اصولی که در ممیزی داخلی سیستم، فرآیند و محصول در  IATF 16949 باید رعایت شود، الزامات مربوط به  بهبودها و حل مسئله، گذری بر خطاناپذیرسازی در استاندارد IATF 16949


ادامه مطلب


ایمنی کار با مواد شیمیایی

مروری برتعاریف و مفاهیم، شناسایی مواد شیمیایی، برچسب­های Chip، طبقه بندی Dot, کد UN، کدهای S,R، پلاکاردهای ایمنی، مستطیل Hmis، لوزی خطر NFPA، برگه اطلاعات ایمنی، مواد MSDS، سیستم هماهنگ جهانی GHS، خطرات بهداشتی مواد شیمیایی ( تقسیم بندی، حدود، مجاز مواجهه شغلی،  نحوه ورود مواد شیمیایی  به بدن و مواجهه با آن­ها)، ایمنی ذخیره سازی مواد شیمیایی، تجهیزات حفاظت فردی، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری و...