صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


آینده پژوهی و سناریوسازی

مبانی و مفاهیم آینده پژوهی، سناریوسازی، نگاشت، ره نگاشت و چرخه عمر فناوری، تفکر ارزشی، چشم انداز نویسی، آینده نگاری، تحلیل لایه لایه علت­ها و...


ادامه مطلب


کنترل فرآیند آماری SPC

تعریف کیفیت، هفت ابزار کنترل کیفیت، توابع توزیع، تعریف و هدف از SPC، نمودارهای کنترل مشخصه­های وصفی، نمودارهای کنترل مشخصه­های کمی، کارایی فرآیند، مراحل پیاده­سازی SPC
ادامه مطلب


بازرسی تجهیزات فنی

تعریف بازرسی فنی و جایگاه آن در ارتقاء ابعاد کیفیت محصولات و خدمات تولیدی، بررسی اجمالی فرآیند بازرسی تجهیزات فنی، تشریح طرف­های مسئول در بازرسی فنی، تبیین طرف­های مسئول در بازرسی فنی، تبیین خصوصیات و ویژگی­های بازرسی فنی، معرفی انواع اسناد  بازرسی و کاربردهای هر یک از آن­ها، تشریح مدل­های بازرسی فنی، بررسی شیوه­های برنامه­ریزی و اجرای بازرسی فنی، تشریح جایگاه بازرسی تجهیزات فنی در نظام­های نوین مدیریتی و...


ادامه مطلب


ایمنی برق

تشریح عوامل موثر در وقوع برق­گرفتگی، روش­های پیشگیری از برق گرفتگی، تشریح سیستم اتصال زمین، علایم و نشانه­های ایمنی برق، درجه حفاظت، بررسی نکات ایمنی در استانداردهای ملی و...