صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

آشنایی با مشتری­ گرایی، دلایل گسترش دیدگاه مشتری­ گرایی، آشنایی با مفاهیم و تعاریف مشتری، ارایه و ارتباط بین رضایت مشتری با استانداردهای مدیریت کیفیت، مدل­ های تعالی سازمانی، کشف مشتریان بالفعل و بالقوه، شناخت مدل رفتار مشتری و....


ادامه مطلب


اصول و روش های نمونه برداری

تعریف نمونه­ گیری، مزایا و معایب نمونه ­گیری، طرح­های نمونه­ گیری پذیرشی، نمونه­ گیری از اقلام فله (مایعات و سیالات و پودر و گرانول)، نمونه ­گیری از خط تولید (پیوسته)، نمونه­ گیری از اقلام چند مشخصه ای، نحوه انتخاب طرح نمونه­ گیری مناسب، طرح­ ریزی و مستندسازی و اجرای نمونه ­گیری (در عمل)، نرم افزار نمونه­ گیری و...
ادامه مطلب


آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

تاریخچه استانداردهای مدیریت، آشنایی با سازمان ISO، آشنایی با نهادهای گواهی کننده و نهادهای اعتباردهی، آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت IATF16949، ISO 9001، آشنایی با استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001، آشنایی با استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001، آشنایی با استاندارد ISO 22000، HACCP، GMP، SFBB، آشنایی با استانداردهای ISO 17020، ISO 17025


ادامه مطلب


ارزیابی انطباق

آشنایی با نظام تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق جهانی، جایگاه کمیته ارزیابی انطباق در سازمان ISO، اصطلاحات عمومی مربوط به ارزیابی انطباق مطابق با استاندارد ISO/IEC 17000، انواع نهادهای ارزیابی انطباق و استانداردهای مرتبط، آشنایی با روش های ارزیابی انطباق و ... .