صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


شاخص های مدیر حرفه ای

آشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت حرفه ای و نحوه مدیریت اثربخش، آشنایی با ویژگی های­ مدیرحرفه­ ای (دانشی،مهارتی،نگرشی)، آشنایی با مدل شایستگی مدیران، مهارت­های فردی،مهارت­های ­گروهی،مهارت­های راهبردی، مهارت­های مشتری مداری، مهارت تخصصی، آشنایی­ با راهکارهای جذب، نگهداشت و توسعه شغلی، آشنایی با مکانیزم ­های مدیریت عملکرد، آشنایی با شاخص­ های کلیدی KPI و عملکردی و...


ادامه مطلب


مدیریت زمان

زمان و اهمیت آن، قوانین طلایی مدیریت زمان، تکنیک­ های کاربردی مدیریت زمان، سارقان زمان و مقابله با آن­ها، مهارت هدایت و تفویض اختیار موثر و...
ادامه مطلب


آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت (حضوری)

تاریخچه استانداردهای مدیریت، آشنایی با سازمان ISO، آشنایی با نهادهای گواهی کننده و نهادهای اعتباردهی، آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت IATF16949، ISO 9001، آشنایی با استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001، آشنایی با استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001، آشنایی با استاندارد ISO 22000، HACCP، GMP، SFBB، آشنایی با استانداردهای ISO 17020، ISO 17025


ادامه مطلب


مدیریت و ارزیابی ریسک (حضوری)

آشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک (براساس ISO9001:2015)، بررسی ریسک بر اساس استاندارد ISO31000، آشنایی با مدل یخی و چرخه IMI، آشنایی با روش­های شناسایی ریسک­ های فرآیند کنترل کیفیت، آشنایی با روش­های کیفیت بر هزینه کیفیت، آشنایی با راهکارهای حذف، کنترل و کاهش ریسک­های کیفیت، آشنایی با چگونگی انجام اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات، آشنایی با رویکرد بهبود مداوم در کاهش ریسک ­های فرآیند کنترل کیفیت و...