صفحه اصلی / خبر ها

روش ارائه پیشنهادات تدوین / تجدید نظر استاندارد

انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران حائز پروانه کارشناسی حقوقی تدوین در زمینه های ذیل می باشد:

 • خوراک و فرآورده های کشاورزی

 • میکروبیولوژی و بیولوژی

 • چرم ،چوست و پایپوش

 • مکانیک و فلز شناسی

 • مهندسی پزشکی

 • پوشاک، فرآورده های نساجی و الیاف

 • مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

 • برق و الکترونیک

 • صنایع شیمیایی و پلیمر

 • اسناد، تجهیزات اداری و آموزشی

 • خودرو و نیرو محرکه

کاربران علاقمند می‌توانند ضمن لحاظ نمودن موضوع مرتبط با دامنه پروانه کارشناسی حقوقی تدوین انجمن ، نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد تدوین استاندارد اقدام و به شماره ۴۴۴۸7409 فاکس و یا به پست الکترونیکی info@aiqco.org ایمیل نمایید.

جهت آگاهی از وضعیت و مراحل ثبت موضوع پیشنهادی تدوین در سامانه پیشنهادات سازمان ملی استاندارد، با شماره ۴۴۴۸7414 تماس حاصل فرمایید