صفحه اصلی / خبر ها

سامانه طرح پرسشگری شاخص " افزایش میزان اعتماد عمومی " و " بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد "

با سلام 
 احتراما در راستای اندازه گیری شاخص افزایش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد ، سامانه  طرح پرسشگری  در پرتال اداره کل استاندارد استان تهران  به آدرس  tehran.isiri.gov.ir بارگذاری  شده است . 
لذا خواهشمند است وارد سامانه شده و پس از انتخاب استان تهران، پرسشنامه را تکمیل فرمایید . 
بدیهی است تکمیل صحیح پرسشنامه در ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده توسط اداره کل موثر خواهد بود . 
به دوستان و آشنایان نیز اطلاع رسانی فرمایید . 
با تشکر