صفحه اصلی / خبر ها

سامانه آموزش برون سازمانی اداره کل استاندارد

قابل توجه مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

با توجه به راه اندازی سامانه آموزش برون سازمانی اداره کل استاندارد استان تهران  ، حضور  مدیران کنترل کیفیت در دوره های آموزشی الزامی ( حداقل 16 ساعت در سال ) در مراکز آموزشی همکار فقط از طریق ثبت نام فراگیران در سامانه مذکور به آدرس http://tr.tehranstandard.ir امکان پذیر بوده است، خواهشمند است پس از مراجعه به سامانه دوره های ثبت شده را بررسی و در صورت تمایل نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.