صفحه اصلی / خبر ها

کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت

مدیران محترم واحدهای تولیدی و خدماتی
با سلام
احتراما نظر به ابلاغ آیین نامه اجرایی تعیین،طبقه بندی و محاسبه خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران مصوبه 108 امین اجلاسیه شورای عالی استاندارد(مورخ 1396/12/13) و لزوم اجرای آن از تاریخ 1396/3/1 ،کارمزد صدور و تجدید پروانه مدیران کنترل کیفیت مبلغ 1,195,000ریال تعیین می گردد.
لازم است مبلغ فوق به حساب شماره 4074054401865084 بانک مرکزی به نام خزانه معین استان تهران کد شناسه واریز 304054474140160081400287590708 واریز و اصل فیش بانکی به معاونت مالی، اداری و پشتیبانی – واحد درآمد (پونک،میدان استاندارد،خانم سوهانی) ارسال گردد.

شماره شبا IR830100004074054401865084

مهناز مقتدر
معاون استانداردسازی و آموزش