صفحه اصلی / خبر ها


انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع با هدف ارتقای جایگاه مادی و معنوی مدیران کنترل کیفیت گسترش فرهنگ کیفیت و استاندارد سازی در سال 1386 تشکیل شد. این انجمن به منظور دست یابی به اهداف خود یکی از راهبردهای خود را توانمند سازی مدیران کنترل کیفیت و عوامل انسانی دخیل در مقوله کیفیت و مدیریت قرار داده است درهمین راستا اقدام به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد نمود و پس از تایید صلاحیت فعالیت های آموزشی خود را در استان تهران و سپس در سطح ملی آغاز کرد. همچنین در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و یا خدماتی مشمول استاندارد اجباری / تشویقی در بدو شکل گیری انجمن از طرف اداره کل استاندارد استان تهران به این مجموعه واگذار گردید انجمن در راستای توسعه فرهنگ کیفیت اقدام به انتشار نشریه برگزاری همایش حلقه های کنترل کیفیت و سمینارهای تخصصی نموده است . کیفیت در ارائه خدمات آموزشی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی انجمن و پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط اداره کل و سازمان ملی استاندارد منجر به انتخاب مرکز آموزش ملی انجمن به عنوان منتخب استانی در سال 1390 و در سطح ملی در سال 1391 شد . هم اکنون این مرکز آموزشی بیش از 188133 نفر ساعت برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی و خدماتی اعضای انجمن های صنفی و اتحادیه ها دانشجویان مراکز علمی کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران فروشگاه زنجیره ای شهروند و سایر مراکز تولیدی و خدماتی عرضه محصول در کارنامه ی خود دارد . همچنین این مجموعه به منظور توسعه جامعه هدف خود توانست مجوز آموزشی خود را در سال 1393 از دفتر تشکیلات شهرداری در زمینه های آموزش استاندارد سازی سیستم های مدیریتی تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های خوراک و فرآورده های کشاورزی میکرو بیولوژی ساختمان مصالح و فرآورده های چوبی سلولزی و کاغذ اخذ نماید. این انجمن با اتکا به دانش علمی و فنی اعضای گروه های همگن صنایع پتانسیل ارائه خدمات مشاوره فنی و استاندارد سازی تدوین استاندارد های ملی کارخانه ای و خود اظهاری تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی برگزاری تورهای علمی صنعتی در قالب بازدید از واحد های تولیدی دریافت مقالات علمی و تخصصی از متخصصین صنایع و اعضای هیئت علمی و درج در نشریه تخصصی کیفیت بانان و نیز سایت انجمن را دارد . انجمن در راستای خدمت رسانی به اعضای اصلی و افتخاری خود اقدام به تاسیس تعاونی مسکن و سپس واگذاری زمین در شمال کشور جهت ساخت ویلا نموده است .لازم به ذکر است ایجاد پوشش خدمات بیمه ای راه اندازی مرکز مشاوره ی حقوقی و........ سایر پتانسیل های انجمن می باشد. شایان ذکر است این انجمن افتخار عقد تفاهم نامه آموزشی با بسیاری از مراکز آموزشی آزمایشگاه همکار شرکت های بازرسی مراکز آموزش عالی انجمن های تخصصی را دارا می باشد.