صفحه اصلی / خبر ها


اعضای هیئت مدیره

دکترعلی شهبازی یگانه

رییس هییت مدیره

دکتر محمدرضا اسحاقی

نایب رییس هییت مدیره

دکتر محمد امیر سالاری کمانگر

خزانه دار

مهندس میترا ملازاده قمی

عضو هییت مدیره

مهندس رهبر ساکنیان دهکردی

عضو هییت مدیره

هاشم کریم زاده ترابی

بازرس اصلی